Právní informace

Vítejte na webových stránkách dostupných na adrese botgleam.com (dále jen "Stránka").

1/ Vydavatel

YBD EI, živnostník, zapsaný v obchodním rejstříku v Pontoise pod číslem 98024565800011, se sídlem na adrese 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Francie.

2/ Ředitel zodpovědný za obsah

Ředitelem publikace na Stránce je YBD EI

Emailová adresa: contact@botgleam.com

3/ Hosting

Stránka je hostována u:

  • Společnost: Shopify Inc.

  • Sídlo: 151 rue O'Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Kanada

  • Telefon: +1 613 241 2828

4/ Podmínky použití Stránek

Duševní vlastnictví

Vydavatel má duševní vlastnictví na veškeré obsahy svých internetových stránek. To znamená, že uživatelé Stránky nesmí stahovat nebo kopírovat obsah chráněný autorskými právy, pokud to není výslovně povoleno zákonem nebo s předchozím souhlasem Vydavatele.

Obsah Stránky je totiž výhradní vlastnictví Vydavatele, s výjimkou případných práv jeho partnerů nebo spoluúčastníků, a je chráněn zákony týkajícími se duševního vlastnictví. Jakékoli celkové nebo částečné reprodukce jsou přísně zakázány a mohou být stíhány.

To platí i pro prvky Stránky, buď jako celek nebo jednotlivě, které nesmí být používány, transformovány, překládány, upravovány, reprodukovány nebo využívány jinak než s výslovným povolením Vydavatele.

Jakékoli porušení může být postihováno za porušení autorských práv v souladu s podmínkami autorského práva.

To samé platí, pokud existují, i pro databáze uvedené na Stránce, které jsou chráněny jako takové podle práva o zvláštním právu tvůrců databází.

Hypertextové odkazy

Stránka může uživatele přesměrovávat pomocí hypertextových odkazů na další internetové stránky stejného Vydavatele nebo třetích stran.

Je na uživateli, aby se seznámil s právními podmínkami těchto stránek a dodržoval jejich případné podmínky použití.

Vydavatel nemůže být v žádném případě zodpovědný za informace zveřejněné na stránkách, na které byly nainstalovány hypertextové odkazy, a za jakékoli škody vzniklé zejména v důsledku jejich přístupu.

Pokud někdo směruje své uživatele na tuto internetovou stránku, si Vydavatel vyhrazuje právo požadovat odstranění hypertextového odkazu směřujícího na tuto stránku, pokud se domnívá, že tento odkaz není v souladu s jeho právy a oprávněnými zájmy.

Pro další informace si můžete přečíst naše zásady ochrany osobních údajů a obchodní podmínky.