Obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 12/10/2023

Článek 1 – PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento web, dostupný na adrese botgleam.com („Web“), je vydáván:

YBD EI, živnost, zapsaná v obchodním rejstříku v Pontoise pod číslem 98024565800011, se sídlem 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Francie,

(Dále jen „Provozovatel“).

Provozovatele lze kontaktovat na následující e-mailové adrese contact@botgleam.com.

Na webu používáme termíny „my“, „náš“ a „naše“ jako odkaz na YBD EI.

Článek 2 – OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE TYCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“, nebo „OP“) se vztahují výhradně na prodej výrobků nabízených Provozovatelem na internetovém webu.

OP jsou k dispozici zákazníkům na webu, kde jsou přímo dostupné, a mohou mu být také poskytnuty na jednoduchý požadavek jakýmkoliv prostředkem.

OP jsou závazné pro zákazníka, který uznává, že se s nimi seznámil a přijal je, než zadá objednávku označením políčka nebo kliknutím na příslušné tlačítko. Potvrzení objednávky jeho potvrzením je prokázáním souhlasu kupujícího s platnými OP v den objednávky, jejichž uchování a reprodukce zajišťuje Provozovatel.

Článek 3 – POPIS PRODUKTŮ

Web je internetovým prodejním místem robotů na mytí oken (dále jen „Produkt(y)“), otevřeným pro všechny fyzické nebo právnické osoby, které web používají („Zákazník“).

Produkty prezentované na webu mají každý svůj popis (vypracovaný dodavatelem nebo dostupný na webu výrobce pomocí odkazu na webu) uvádějící jejich podstatné vlastnosti. Fotografie produkty, pokud existují, nejsou smluvním dokumentem. Pokyny k použití produktu, pokud jsou základní, jsou uvedeny na webu nebo jsou doručeny nejpozději při dodání. Produkty splňují požadavky platného francouzského práva.

Zákazník je odpovědný za způsob, jakým přistupuje k webu, zejména přes internet. Tento přístup může zahrnovat platbu poplatků technickým poskytovatelům, jako jsou poskytovatelé přístupu k internetu, jejichž náklady jsou na něj. Kromě toho musí Zákazník poskytnout a být plně zodpovědný za zařízení nutná k připojení k webu.

Zákazník uznává, že ověřil, zda používaná počítačová konfigurace je bezpečná a funkční.

Článek 4 – OBJEDNÁVKY

Provozovatel se snaží zajistit optimální dostupnost svých produktů. Nabídky produktů platí do vyčerpání skladových zásob.

Pokud by se navzdory nejlepším úsilím Provozovatele ukázalo, že Produkt není k dispozici po objednání Zákazníka, Provozovatel Zákazníka co nejdříve informuje e-mailem a Zákazník má možnost vybrat si:

dodání Produktu. dodání Produktu s kvalitou a cenou ekv

ivalentními původně objednanému produktu, za kterého ponesl rozdíl v ceně.

Pokud Zákazník rozhodne o vrácení peněz, Provozovatel mu vrátí cenu Produktu co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Provozovatel oznámil, že Produkt není k dispozici.

Objednávka je potvrzena, když Zákazník obdrží e-mail, který mu zasílá Provozovatel, a obsahuje potvrzení objednávky a fakturu.

Zákazník přijímá způsob platby uvedený na webu v době objednání. Potvrzení objednávky znamená, že Zákazník zaručuje, že má nezbytné povolení k použití platebního způsobu, který vybral.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku od Zákazníka z jakéhokoli důvodu, zejména pokud je objednávka v rozporu s předpisy nebo tyto OP.

Článek 5 – CENA

Ceny uvedené na webu jsou ceny s daní a v eurech (EUR). DPH je uvedena v ceně a nezahrnuje dodací náklady, které budou účtovány na základě vzdálenosti a hmotnosti Produktu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Nicméně ceny účtované Zákazníkovi budou ty platné v době objednání, s výhradou dostupnosti Produktu na této datum.

V případě, že se objeví chyba v ceně uvedené na webu, je Provozovatel nezávisle na příčině oprávněn zrušit objednávku.

Článek 6 – PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba se provádí výhradně pomocí kreditní karty nebo PayPalu. Zákazník musí platit příslušnou cenu ihned po potvrzení objednávky.

Zákazník se zavazuje zajistit, že jeho kreditní karta nebo PayPal účet má dostatečné finanční prostředky k úhradě ceny. V opačném případě se objednávka automaticky stornuje.

Článek 7 – DODACÍ PODMÍNKY

Produkty jsou dodávány na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Adresa může být jiná než fakturační adresa.

Provozovatel se snaží co nejlépe dodržovat termíny uvedené při objednávce. Nicméně tyto termíny jsou pouze orientační a jakékoli zpoždění dodání nevede k žádnému nároku na odškodnění.

Předpokládané dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na dostupnosti produktů, mohou být zvýšeny během období výprodejů nebo v důsledku opatření proti epidemii Covid-19.

Článek 8 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel dodržuje francouzské právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Provozovatel může používat osobní údaje Zákazníka výhradně k provedení objednávky a za žádných okolností je nepředá třetím stranám.

Článek 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ – RIZIKO

Přechod vlastnictví a rizika související s Produktem probíhá na okamžik přijetí Produktu Zákazníkem na adrese uvedené v objednávce.

Článek 10 – ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ

Zákazník má právo na záruku uvedenou v článku 5.6. občanského zákoníku.

Pokud má Zákazník jakékoli dotazy týkající se garantovaného produktu, může Provozovatele kontaktovat na adrese uvedené v článku 1 těchto OP.

Článek 11 – PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud je to povoleno platnými právními předpisy. Odstoupení musí být provedeno písemně (elektronicky) ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí Produktu.

Článek 12 – PRÁVO APLIKOVATELNÉ PRÁVO

Tato OP podléhají francouzskému právu. V případě sporů mají Zákazníci možnost obrátit se na mediatora nebo na alternativní řešení sporů (ADR).