Juridisk information

Välkommen till webbplatsen som är tillgänglig på adressen botgleam.com (nedan kallad "webbplatsen").

1/ Utgivare

YBD EI, enskild firma, registrerad i handelsregistret i Pontoise under nummer 98024565800011, med säte på 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Frankrike.

2/ Ansvarig utgivare

Webbplatsens ansvariga utgivare är YBD EI.

E-postadress: contact@botgleam.com

3/ Webbhotell

Webbplatsen är hostad av:

- Företag: Shopify Inc.
- Adress: 151 rue O’Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Kanada
- Telefon: +1 613 241 2828

4/ Användarvillkor för webbplatser

Immaterialrätt

Utgivaren innehar immaterialrättsliga rättigheter till alla innehåll på sin webbplats. Detta innebär att användare av webbplatsen inte får ladda ner eller kopiera innehåll som skyddas av immaterialrätten, om detta inte uttryckligen tillåts enligt lag eller med föregående tillstånd från utgivaren.

Innehållet på webbplatsen är exklusiv egendom för utgivaren, förbehållet eventuella rättigheter hos dess partners eller medkontrahenter, och skyddas av lagar om immaterialrätt. All reproduktion, helt eller delvis, är strängt förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder.

På samma sätt får inte elementen på webbplatsen, i sin helhet eller individuellt, användas, omvandlas, översättas, anpassas, reproduceras eller utnyttjas på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts av utgivaren.

Eventuella överträdelser kan straffas enligt lagen om upphovsrätt.

Detsamma gäller, om tillämpligt, för databaser på webbplatsen, som skyddas som sådana enligt lag om producenter av databaser.

Hyperlänkar

Webbplatsen kan leda användaren via hyperlänkar till andra webbplatser från samma utgivare eller tredje part.

Det är användarens ansvar att konsultera de juridiska notiserna på dessa webbplatser och att respektera deras eventuella användningsvillkor.

Utgivaren kan inte hållas ansvarig för information som sprids på webbplatser med vilka hyperlänkar har skapats, eller för eventuella skador av något slag som kan uppstå till följd av åtkomst till dem.

Om någon person leder sina användare till den här webbplatsen förbehåller sig utgivaren rätten att begära borttagning av hyperlänken till denna webbplats om den bedöms vara oförenlig med dess rättigheter och legitima intressen.

Du kan konsultera vår integritetspolicy och våra allmänna försäljningsvillkor för ytterligare information.