Informacje prawne

Witamy na stronie dostępnej pod adresem botgleam.com (dalej zwanej "Stroną").

 

1/ Wydawca

YBD EI, działalność jednoosobowa, zarejestrowana w rejestrze handlowym w Pontoise pod numerem 98024565800011, z siedzibą mieszczącą się pod adresem 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Francja.

 

2/ Dyrektor publikacji

Dyrektorem publikacji Strony jest YBD EI.

Adres e-mail: contact@botgleam.com

 

3/ Hosting

Strona jest hostowana przez:

- Firmę: Shopify Inc.

- Siedziba: 151 rue O’Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Kanada

- Telefon: +1 613 241 2828

 

4/ Warunki korzystania z Strony

 

Własność intelektualna

Wydawca jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich treści na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że użytkownicy Strony nie mogą pobierać ani kopiować treści chronionych prawami własności intelektualnej, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez prawo lub za zgodą Wydawcy.

Treść Strony jest bowiem wyłączną własnością Wydawcy, z zastrzeżeniem ewentualnych praw partnerów lub współkontrahentów, i jest chroniona przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej. Każda reprodukcja całości lub części jest surowo zabroniona pod groźbą sankcji.

W związku z tym, elementy Strony, zarówno w całości, jak i indywidualnie, nie mogą być używane, przetwarzane, tłumaczone, adaptowane, reprodukowane, ani wykorzystywane w sposób nie wyraźnie zatwierdzony przez Wydawcę.

Każde naruszenie może być karane jako naruszenie praw autorskich zgodnie z warunkami kodeksu własności intelektualnej.

To samo dotyczy ewentualnych baz danych znajdujących się na Stronie, które są chronione jako takie przez prawo w ramach prawa do bazy danych.

 

Hiperłącza

Strona może kierować użytkownika za pośrednictwem hiperłączy do innych stron internetowych tego samego Wydawcy lub stron trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminami tych stron i przestrzegać ewentualnych warunków ich użytkowania.

W żadnym przypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na stronach, do których prowadzą hiperłącza, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich dostępu.

Jeśli ktoś kieruje swoich użytkowników na niniejszą stronę internetową, Wydawca zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia hiperłącza prowadzącego do tej strony, jeśli uważa, że nie jest ono zgodne z jego prawami i uzasadnionymi interesami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i ogólnymi warunkami sprzedaży.